İstihdamsız Büyümeye Dikkat

Ahmet Can, Ekonomistler Platformu Genel Sekreteri

Türkiye, 12 Haziran seçimlerinde tercihini mevcut siyasi güç tarafından kullanarak gerek siyasi alanda gerekse ekonomik alanda istikrarın devamını istemiştir. Artık iktidar seçimi geride bırakarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarına daha kalıcı çözüm yolları bulmalı ve siyasi başarısını ekonomik başarılarla da devam ettirmelidir.

 

İlk başarı büyüme hızımızın, 2011 yılının ilk çeyreğine göre bir dünya rekoru kırarak %11 olmasıdır. Bu durum Türkiye için sevindirici bir gelişme olmakla beraber ekonomik düzenimizin diğer makro göstergelerinde ise büyümeye rağmen aynı hızda değişim görülmemektedir. Mevcut duruma sadece istihdam içindeki gelişmeleri baz alarak baktığımızda; büyüme rüzgarıyla aynı oranda esmeyen istihdam oranlarındaki artış 2011 yılının Ocak ayında %42,3, şubat ayında %42,9 ve son olarak mart ayında %43,7’dir. Diğer taraftan işgücüne katılım oranları ise Ocak, Şubat ve Mart ayı için sırasıyla; %48,1, %48,5 ve % 49’dur.

Tüm bu veriler ışığında görüyoruz ki ülkemizde büyüme ile istihdam arasındaki bağlar çok kuvvetli değildir. Büyümeyi, istihdam gibi ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir parçasıyla destekleyip yapılandırmak daha sonraki dönemler için güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeden bahsedebilmeyi kolaylaştırabilir. Aksi takdirde büyüme sadece para piyasalarındaki değişimlerim etkisinde kalacak ve istihdam artışı olmadığı gibi toplumsal refah anlamında da iyileşme, diğer gelişmiş ülke ekonomileri yanında yetersiz kalacaktır.

Büyümenin kalıcı olması ve sonrasında sanayi yatırımlarına, KOBİ’ler için destek kredilerine ve girişimciliği teşvike dönüşmesi ülkemizi gelir seviyesi daha yüksek bireylerin yaşadığı ve daha sağlıklı büyüyen bir ekonomik yapıya doğru hızla götürecektir. Bu sebeple seçim sonrası hükumet ekonomi alanında daha radikal kararlar almalı ve yatırımların artırılmasını sağlayarak yeni iş olanakları oluşturmalı, KOBİ destek kredileriyle birlikte KOBİ’lerin istihdam sayısını artırmalı ve onlarında vasıflı işgücüne ulaşmalarını sağlamalıdır. Sektör ayrımı yapmaksızın girişimcilik desteklenmelidir.

İstihdam artışını sağlamak hedefinin yanında unutmamamız gereken önemli bir konu ise;  ülke insanlarının iş piyasasına hazır olması için eğitim, sağlık, bilgi ve beceri, deneyim konusunda nitelikli bir altyapıya sahip olmalarını sağlayabilmek, ülkemizdeki iş gücünün vasıflı bireylerden oluşmasını beraberinde getirecektir. Büyümeyle istihdam oranlarının birbirine yakın artış oranlarıyla arttığı bir dönemde nitelikli iş gücü hem iktisadi ve sosyal hayatımızın sağlam temeller atarak ilerlemesini sağlayacak hem de daha güçlü Türkiye hedeflerimize ulaşmamızda bizleri geleceğe dair umutlu kılacaktır.

Önceki 6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
Sonraki Seçim Sonrası Türkiye - AB İlişkileri: Avrupa Birliği Bakanlığı

Yazar Hakkında

Ekonomistler Platformu
Ekonomistler Platformu 683 yazı

Ekonomistler Platformu, Türkiye’de ekonomi politikaları alanında referans bir sivil toplum örgütü olmak üzere 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu yazıları da beğenebilirsiniz

Ekonomik İstikrar Günlüğü 0 Yorum

TTK ve Şirket Birleşmeleri

Arek Ferahyan, Ekonomistler Platformu İcra Kurulu Üyesi   Değerli okurlar, bu ayki köşemde sizlere yakın bu yılın Haziran ayından itibaren iş hayatımızı değiştirecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu içerisindeki şirket

Ekonomik İstikrar Günlüğü

Beklentilerin Gerçekleşmemesi

Sina Erkul, Stratejik Planlama Analisti             Avrupa krizle kasıp kavrulurken Türkiye durumu kendine bile itiraf etmekten korkuyor. Bu durumda yapılan ÖTV zamları, akaryakıt ve doğal

Ekonomik İstikrar Günlüğü

Büyüme Rakamları Olumlu, Cari Açık Hız Kesiyor

Gökhan Ezgin, Ekonomistler Platformu İcra Kurulu Üyesi                       TÜİK’in açıkladığı büyüme rakamları Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,8 oranında