Hakan Aktaş, Ekonomistler Bülteni Yayın Koordinatörü

 

 

 

 

 

Cari açığın genel karakteristiğine baktığımızda belli kriterlere göre ölçüldüğünü ve bu farklı varyasyonların da değişik bakış açıları getirdiğini söyleyebiliriz. Daha basitçe ifade etmek gerekirse ithalat ve ihracatta miktar-fiyat oranları ayrı ayrı yorumlayarak resmin genel çerçevesini görmemiz mümkün olabilmektedir.

Peki günümüzde bu çerçeveyi önecelikle görmesi gereken kesim değerli ekonomistler mi yoksa cari açığa doğrudan etkileyen ve etkilerinden yine aynı oranda kısmi fayda veya zarar gören sektör uzmanları mı? Bu soru ile yola çıktığımızda sektöründe uzmanların, ekonomistlerden bu noktada daha aşağıda kalır bir durumda olmaması gerekliliğini kabullenmemek elbette elde değildir.

Dış ticaret uzmanlarının bu verileri çok hızlı bir şekilde elde edip özümsemesi mikro ölçekte kendisinin düzgün projeksiyonlar sergilemesini sağlayacağı gibi makro boyutta da genel dengenin oluşmasında önemli katkı sağlayacaktır. Bu verileri yorumlarken sektör uzmanlarının kararlarını şekilllendirecek verilerin sadece cari açık ve makro ekonomik verilerinden değil aynı zamanda sektöründe meydana gelen mevsimsel satış ve alış dalgalanmaları, üretim potansiyeli, depolama, taşıma gibi her biri yüksek öneme sahip kriterlerle de sentezlemesi gerekmektedir.

Özetlemek gerekirse; makro ekonomik verilerle, lojistik yönetimi başlığı altında toplayabileceğimiz  değerlerin çoklu kombinasyonları doğru kararı almamızı sağlayacaktır. Bu kararları alabilmek için, sektör çalışanlarına yüksek standarlara ve etkin uygulama yöntemlerine sahip bir eğitim sistemi sunulmalıdır.

Bu dengeyi sağlayabilmek için yapılması gerekenleri sıralarsak:

–          Makro ve Mikro İktisatın Dış Ticaret Dengesine yönelik teorem ve kuramlarından oluşmuş içeriklerin oluşturulması

–          Fayda – Maliyet Analizlerinin mikro boyutta lojistik sistemlerine uygulanması

–          Arz ve Talep diyagramlarının sektörel bazda incelenmesi

–          İstatiksel verilerin yorumlanması ve gerekli analizlerin yapılabileceği kuramların teorik ve uygulamalı olarak sunulması

–          Bu basamakların yoğun bir uygulanma sürecinden geçirilmesi

Bu sayede “Rasyonel” eğitim müfredatının faydalarını çok kısa sürede görebilir ve önünü net bir şekilde görebilen, alanında vizyon sahibi, entellektüel birikime sahip, dış ticaret alanında başarılı adımlar atabilecek elemanların istihdamı sağlanabilecektir.

Bahsi geçen eğitim içeriğinin sadece lisans bazında değil aynı zamanda teknik eleman yetiştiren teknik liselerimizde de uygun bir müfredat içeriği ile sunularak geliştirilmesi bir sonraki aşama olacaktır.

En iyi geciktirici sprey resmi satış sitesidir.Geciktirici ürünlerini indirimde alabilirsiniz.