Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tarımsal üretimin ekonomi üzerinde etkisi yadsınamayacak kadar önemli. Özellikle ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen kıtlıklardan dolayı, sektör üzerinde reformlar düzenlenerek tekrardan gelişmesi hedeflenmiştir. Bu durum, ülke ekonomilerinin büyümesinde tarımın ayrı bir değer yaratmasını sağlayarak GSMH içerisinde tarım sektörünün payını arttırmıştır. 1940’lı yıllarda tarım ürünlerinin üretiminde yaşanan artış, 1960’lı yıllarda hız kazanarak devam etmiş ve bu durum ‘Yeşil Devrim’ olarak adlandırılmıştır. 1970’lerden sonra ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarımsal refah sağlanmıştır. Ardından sanayi ve hizmet gibi ana sektörlerin de etkinliği artmış ve tarımın GSMH içerisindeki payı düşerek bugünkü konumuna gelmiştir. Günümüzde, yüksek gelirli ülkelerde tarım sektörünün payı yüzde 1,5 iken, yüksek-orta gelirli ülkelerde ise bu pay yüzde 7,3 oranında seyretmekte.

Sektörel Analizler Serisi’nin ‘Cari Açığın Çözümü Tarımda’ başlıklı 2. sayısına ulaşmak için tıklayınız.