Aile Şirketleri ve Kosgeb Destek Programları

Sina Erkul, Stratejik Planlama Analisti

 

 Dünya’da Türkiye’de aile şirketleri yoğunluktadır.  Aile şirketleri hisselerinin %51’i bir aile veya birbirleri ile yakın ilişkili olan ailelerin kontrolünde olan, yönetim kadrosunun çoğunluğu aile bireylerinden oluşan işletmelerdir.

 

 

Türkiye’de KOBİ’ler hatta çok daha büyük işletmeler dahil bir çok işletme aile şirketidir. Bu oran Türkiye’de %95 iken, AB ‘de %35 ile %65 arasında değişmektedir. Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan KOBİ’lerin, yeni girişimlerin, yeni yatırımların en önemli ihtiyacı sistem kurma, profesyonelleşme ve kurumsallaşmadır. Zira aile şirketleri genelde 3. Kuşaktan sonra yok olur. Sürdürülebilirliğin sağlanması açısından bu ihtiyaçlar zaruridir.

 

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliğinin zor olması yanında diğer zayıf yönleri;

 

 • ·         Piyasa şartlarına uyum sağlayamamak
 • ·         Düzenli bir mali sistem kuramamak
 • ·         Profesyonel yöneticilerle aile bireyleri arasındaki çatışma
 • ·         Yönetim körlüğüne girmek olarak sıralanabilir.

 

Sürdürülebilirliği sağlamak ise en başta mali güçle olmaktadır. İşte bu noktada hükümetin yeni dönemde de programına aldığı KOSGEB destekleri KOBİ’lere destek olmaktadır. 6 ana başlıkta destek sunan KOSGEB’in destek programları şöyle:

 

1-    KOBİ Proje Destek Programı,

 

2-    Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,

 

3-    Tematik Proje Destek Programı,

 

4-    İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı,

 

5-    Girişimcilik Destek Programı

 

6-    Genel Destek Programı

 

Bu destek programlarından sürdürülebilirlik, başarının ve verimliliğinin artırılmasına en çok destek verecek nitelikte olan iki program 1. Ve 5. Programdır.

 

Birinci programda desteklenen maliyet kalemleri arasında en önemli olanlar organizasyonel düzenleme ve insan kaynakları maliyetleri, bu maliyet kalemlerine %50 oranında destek verilmektedir.

 

1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

 

 • ·         KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • ·         İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • ·         Esnek destekleme sistemi gibi konu başlıkları projenin amaçlarını oluşturmaktadır.

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

 

5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

 

 • ·         Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
 • ·         Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 • ·         İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
 • ·         İstihdamın artırılması,
 • ·         Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

 

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

 

 • ·         Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • ·         Yeni Girişimci Desteği 
 • ·         İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

 

 Bu programların destek limitleri 750.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

 

Bu programlardan yararlanmak için işletmelerin KOSGEB veri tabanında kayıtlı olması gerekmektedir. Yeni uygulama ile de KOSGEB’de her işletmenin bir danışmanı mevcuttur. İşte sürdürülebilirlik, kurumsallaşma, profesyonellik ihtiyaçlarının karşılanması için destek olan bu programların kolay ulaşılabilir olması gerekmektedir. Zira programlara başvuru ve kabul süresi bazen ıstırap haline gelebilmektedir.