Ekonomistler Derneği’nin ÇSGB İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Mali Destek Programı tarafından hibe almaya hak kazanan projesi “Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” Kuşadası’nda 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürütülmektedir.

Proje kapsamında turizm işletmeleri, acentalar başta olmak üzere turizm sektöründeki ilgili aktörlere yönelik işbirliği toplantıları ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmiştir. Kuşadası Efes Kongre Merkez’inde açılan Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi’nde turizm çalışanları ve işletmelerine yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kuşadası pilot uygulama yeri olarak sektörün mevcut durumunu ortaya koyan bir saha çalışması yapılmış, turizm sektöründeki hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik Akreditasyon Sistemi geliştirilmiştir.

Projenin son faaliyeti  “Turizm Sektörü ve Kayıtlı İstihdam Konferans”ı 23 Mayıs 2017 tarihinde Ephesia Otel’de organize edilecektir. Konferans kapsamında katılımcı isimler; Kuşadası Kaymakamı Sn. Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Sn. Özer Kayalı, TURSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Gökhan Aydın açılış konuşmaları ile yer alacaktır.

Konferans kapsamında “Türkiye’deki Turizm Politikaları ve Yurt Dışında Türkiye Algısı” panelinde Regional Development Association’dan Sn. Victoria  Sımeonova Slavkova, KOMER Genel Müdürü Sn. Aynur Karakaya, 54. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Bahattin Yücel konuşmacı olacaktır. Öğleden sonra ise “Kuşadası Turizmi, İstihdamı ve Geleceği” panelinde IPOR Araştırma Şirketinden Sn. Ertan Aksoy, Pine Bay Oteli Genel Müdürü Sn. Tafil Gürbüzbildik, Kuşadası İş Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Sn. Meryem Gürel Kavafoğlu  yer alacaktır.