Proje Hazırlama Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği; Türkiye’de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye’de çeşitli konularda hibe programları uygulamaktadır. 2011 yılında bu programlar kapsamında;

Ø      Sanayi ve Ticaret Odaları’na,

Ø      Sivil Toplum Kuruluşlarına,

Ø      Yerel Yönetimlere,

Ø      Üniversitelere,

Ø      Tarım ile ilgili çalışan KOBİ’lere, Türkiye genelinde ya da bölgesel düzeyde uygulanacak hibe programları ile yaklaşık 170 milyon Euro kaynak dağıtacaktır. Bu kaynaklara ek olarak Şubat ayı içerisinde son başvuru tarihleri olan AB Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında ise (Leonardo, Gruntvig, Commenius vs.) 58 milyon Euro kaynak dağıtılacaktır.

Bunun yanı sıra Avrupa Birliği dışında Türkiye’de 26 bölgede kurulan Kalkınma Ajansları da hâlihazırda 50’nin üzerinde ilde KOBİ’lere, STK’lara ve Yerel Yönetimlere 300.000.000 TL civarında hibe dağıtmaktadır. (İstanbul da bu iller arasında yer almaktadır.)

Tüm bu programlardan yararlanılması için uygun içerikte proje geliştirme, hazırlama, AB ve Kalkınma Ajansları’nın çok benzer olan başvuru formatlarına uygun bir şekilde başvuru formu, bütçe şablonu ve mantıksal çerçevenin hazırlanması gerekmektedir.

Başta Kalkınma Ajansları olmak üzere; birçok kurum tarafından bu programlara yönelik gerçekleştirilen eğitim programları genellikle kısa süreli ve katılımcıların genel bilgileri öğrenmesine katkı sağlamakta; ancak tam anlamıyla uygulama yapılmadığından katılımcılar tam olarak birebir proje hazırlayamamaktadır. D&DK Danışmanlık ve Ekonomistler Platformu; 3 hafta sürecek olan bu eğitimle 10 kişilik kısıtlı kontenjanla geliştireceği bu eğitimle; katılımcılara eğitim sonunda en az bir proje hazırlama konusunda destek verecektir.

Eğitimin ilk 15 saatlik bölümünde katılımcılar AB Mali Yardım Programları, Kalkınma Ajansları ve Proje Hazırlama konusunda temel bilgilere sahip olacak, hafta sonları gerçekleştirilecek eğitimlerde hafta içinde katılımcıların yaptıkları proje hazırlama ve başvuru formlarını doldurmaya yönelik aktiviteler değerlendirilecektir. Böylelikle eğitimin geriye kalan 30 saatlik bölümü tüm katılımcıların tek tek proje hazırlama konusunda geliştirilmesine yönelik olarak kullanılmış olacaktır.

Eğitim D&DK Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin Etiler’deki ofisinde gerçekleştirilecektir.

Katılım ücreti 1.000 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyata;

Ø      Eğitim ücreti,

Ø      Eğitim dokümanları,

Ø      İkramlar (öğle yemekleri + kahve araları) dahil edilmiştir.

Ø      Sertifika (Ekonomistler Platformu ve DDK Danışmanlık tarafından iki ayrı sertifika verilecektir.)

Eğitimlerde; konuyla ilgili çalışmalar yapmış D&DK Danışmanları ve deneyimli akademisyenler görev alacaktır. Ön kayıt yaptıran katılımcılara eğitmen özgeçmişleri ve ön hazırlık dokümanları gönderilecek, eğitim süresince daha önce hibe almaya hak kazanmış 3 örnek proje (Altyapı, KOBİ, Sosyal Proje) üzerinde de çalışma gerçekleştirilecektir.

Kayıt için bilgi@ddk.com.tr veya 0212 351 80 33 numaralı telefondan D&DK Danışmanlık Ltd. Şti.’nden Fırat Polat ile iletişime geçilebilir.

 

EĞİTİM PROGRAMI

I. HAFTA

Tarih, Saat Konu
11.11.2011, Cuma, 19.00 – 21.30 Türkiye’de AB Mali Yardımları, Kalkınma Ajansları Fonları ve Diğer Fon Kaynakları
12.11.2011, Cumartesi, 10.00 – 13.00 Proje Döngüsü YönetimiØ       Sorun Analizi, Hedef Analizi, Paydaş Analizi, Strateji Analizi (Grup Çalışmaları)
12.11.2011, Cumartesi, 14.00 – 17.00 Mantıksal Çerçeve ve Bütçe Hazırlanması
13.11.2011, Pazar, 10.00 – 13.00 Başvuru Rehberleri ve Proje Başvuru Formlarının Gözden Geçirilmesi
13.11.2011, Pazar, 14.00 – 17.00 Ø       Örnek Proje Başvuru Formlarının Üzerinde Çalışma Yapılması,Ø       Katılımcıların Proje Konularının Belirlenmesi

 

II. HAFTA

Tarih, Saat Konu
18.11.2011, Cuma, 19.00 – 21.30 Katılımcıların Problem ve Hedef Analizi Çalışmalarının Değerlendirmesi
19.11.2011, Cumartesi, 10.00 – 13.00 Katılımcıların Paydaş ve Strateji Analizi Çalışmalarının Değerlendirmesi
19.11.2011, Cumartesi, 14.00 – 17.00 Katılımcıların Hazırladıkları Mantıksal Çerçevelerinin Değerlendirilmesi
20.11.2011, Pazar, 10.00 – 13.00 Katılımcıların Hazırladıkları Taslak Bütçe Şablonlarının Değerlendirilmesi
20.11.2011, Pazar, 14.00 – 17.00 Mantıksal Çerçeveden Başvuru Formuna Geçiş

 

III. HAFTA

Tarih, Saat Konu
25.11.2011, Cuma, 19.00 – 21.30 Katılımcıların Hazırladıkları Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi
26.11.2011, Cumartesi, 10.00 – 13.00 Katılımcıların Hazırladıkları Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi
26.11.2011, Cumartesi, 14.00 – 17.00 Katılımcıların Hazırladıkları Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi
27.11.2011, Pazar, 10.00 – 13.00 Katılımcıların Hazırladıkları Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi
27.11.2011, Pazar, 14.00 – 17.00 Katılımcıların Hazırladıkları Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi

EKONOMİSTLER PLATFORMU HAKKINDA

Ekonomistler Platformu, Türkiye’de ekonomi politikaları alanında referans bir sivil toplum örgütü olmak üzere bir grup genç akademisyen, iş insanı ve profesyonel tarafından 2000 yılında kurulmuş ve 10 yıldır bu alanda çalışmalarına devam etmektedir. Tüm siyasi partilere eşit mesafede duran kurumumuz, bu süre içerisinde Türkiye ekonomisi ile ilgili makroekonomik, sektörel ve yapısal reformlar ile ilgili raporlar hazırlamış, söz konusu raporlar ilgili kurumlarla paylaşılmıştır.

Bu düşünsel çalışmaların yanı sıra Ekonomistler Platformu, sahada da uygulamalı projeler gerçekleştirmiş ve ülkemiz ekonomisinin daha güçlü bir noktaya ulaşması için çaba sarf etmiştir. Genç akademisyenler ve profesyonellerin gönüllü katılımıyla çalışmalarını sürdüren Ekonomistler Platformu, çalışmalarını üç ana başlıkta sürdürmektedir. Bu alanlar Türkiye’de makroekonomik istikrar, bölgesel kalkınma ve uluslararası işbirliği olarak belirlenmiştir.

www.kalkinma-ajanslari.org internet sitesinin kuruluşunu bölgesel kalkınma çalışmaları kapsamında sürdüren Ekonomistler Platformu, bu çerçevede yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artmasını ve bölgesel düzeyde sağlanan mali yardım olanaklardan tüm kurumların daha fazla bilgi sahibi olması ve etkili bir biçimde yararlanmasını amaçlamaktadır.

 

D&DK DANIŞMANLIK HAKKINDA

D&DK Araştırma ve Danışmanlık, hizmette kaliteyi esas alan, bilgi temelli ve çözüm odaklı anlayışıyla Avrupa çapında tanınan bir hizmet sağlayıcı olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

D&DK Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye’de özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin başta Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları olmak üzere Türkiye’de uygulanan uluslararası ve ulusal tüm mali destek programlarından etkili bir şekilde yararlanmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. D&DK Araştırma ve Danışmanlık, bugüne kadar Türkiye’nin değişik bölgelerinde yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve KOBİ’lere Avrupa Birliği hibeleri, Kalkınma Ajansları destekleri ve diğer ulusal ve uluslar arası mali yardım programları kapsamında proje geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda bu kuruluşların 20 milyon TL (10 milyon Euro) hibe almasına katkı sağlamıştır.

Bu temel faaliyetin dışında D&DK Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye ekonomisi analizleri, bölgesel kalkınma planlaması, değişik sektörlerde pazar araştırmaları, yatırım danışmanlığı, girişimcilik gibi konularda da uzman ekibi ile araştırma ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır.

D&DK Araştırma ve Danışmanlık, aşağıda belirtilen temel prensiplere göre müşterilerine hizmet sağlamaktadır.

* Müşterilerine Deneyimli ve Alanında En İyi Uzmanlardan Oluşan Ekibiyle

* Kaliteli,

* Yenilikçi,

* Bilgiye dayalı,

* Çözüm ve Sonuç odaklı,

* Çalışan ve Müşteri Memnuniyetini esas alan hizmetler sağlamaktır.

 

En iyi geciktirici sprey resmi satış sitesidir.Geciktirici ürünlerini indirimde alabilirsiniz.