Daha önce sitemizde yayınlanmış olan “Kayıt Dışı İstihdam ve Hukuki Boyutu” başlıklı yazımızdan hatırlayacağınız üzere kayıt dışı istihdam; en basit tanımıyla çalışma mevzuatına aykırı olarak sigortasız işçi çalıştırmak, sigorta primlerini eksik yatırmak ya da ücreti gerçekte var olduğu gibi göstermemektir.İşverenleri kayıt dışına iten faktörleri de anımsatma olarak kısaca sayacak olursak; sigorta primlerinin yüksek olması, işsizlik oranlarının yüksekliği, işgücünün eğitim seviyesinin düşüklüğü, gelir dağılımındaki dengesizlik, işletmelerin çoğunun küçük ve orta ölçekli olması, erken yaşta emeklilik beklentisi ve sosyal güvenlik bilgi ve bilincinin eksik olması diyebiliriz.

Kayıt dışı ekonominin ve bu kavram içerisinde kayıt dışı istihdamın; toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde son derece olumsuz etkileri vardır. Şöyle ki; kayıt dışı ekonomi içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler; toplumumuzda yasal olmayan şekilde, haksız ve kolay yoldan para kazanma düşüncesinin kabul görmesine neden olmaktadır. Kayıt dışı faaliyetlerin, kayıtlı faaliyetler karşısında sağladığı avantajlar nedeniyle gelirlerini kayıt dışında bırakmak isteyenler, yerleşim yerlerini gizli tutmak istemekte, birtakım bilgileri gerekli mercilere vermekten kaçınmakta ve kayıt dışında kalmaya çalışmaktadırlar. Bu durum kamu güvenliği, seçmen kütüklerinin oluşturulması, yargının etkin işlemesi, nüfus sayımı ve ekonomik anlam taşımayan diğer istatistiksel bilgilerin elde edilmesi açısından da sakıncalar doğurmaktadır.

Bültenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.