Kayıtlı İstihdamın Teşviki II programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Turizm Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” projesi, Ekonomistler Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve T.C. Nişantaşı Üniversitesi işbirliği ile yürütülmektedir. Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi (KİDO) faaliyetlerini, Kuşadası’nda bulunan (KOMER) Efes Kongre Merkezi’nde, proje koordinatörü Mustafa Berker, proje asistanı Cansu Ok tarafından sürdürmektedir.

“Turizm Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” projesinin genel amacı Türkiye’de kayıtlı istihdamın artmasına katkı sağlamak, Kuşadası başta olmak üzere Türkiye’de turizm bölgelerinde kayıtlı istihdamın arttırılmasına ilişkin model uygulamalar geliştirmek olarak tespit edilmiştir.

Bu çerçevede projenin özel amaçları ise turizm sektöründe kayıtdışı istihdamın nedenlerinin tespit edilmesi, kayıtlı istihdamın arttırılması için turizm sektöründe paydaşların katılımıyla kamuoyu oluşturulması, sektörde işverenlere yönelik kayıtlı istihdam destek ve teşviklerine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmasıdır.

KİDO Hizmetleri

  1. Bölgedeki Turizm İşletmelerine, kayıtlı istihdam için verilen kamu destekleriyle ilgili bilgi aktarır.
  2. İşverenlere, kayıtdışı istihdamın maliyetleri konusunda bilgilendirme sağlar.
  3. Kayıtlı çalışanlara, işçi-işveren bağlamında hukuki destek verir.
  4. Kayıtdışı çalışanlara, farkındalığını arttıracak bilgilendirme gerçekleştirir.
  5. İş ilanları ile iş arayanları buluşturur.
  6. Akreditasyon sisteminin geliştirilmesine katkı sağlar.

AKREDİTASYON SİSTEMİ NEDİR?

Acentalar turizm sektöründe hizmet sağlayıcı unsurlar olan otel, restoran, eğlence merkezi gibi turizm işletmeleri ile hizmet alıcı olan turistler arasındaki aracılığı gerçekleştiren, bu özelliği ile de turizmin gelişmesi için kilit rol oynayan bir unsurdur. Bu noktada acentaların hizmet aldıkları işletmelerin hizmet kalitesi, acentaların hitap ettikleri pazarda güçlenebilmeleri ve bu noktada turist akışının devamını sağlayabilmeleri için en öne çıkan konudur.

Sektördeki kayıtdışılık ise çalışanların sürekliliğinin sağlanamaması, çalışanda işletmeye yönelik aidiyetin oluşmaması gibi temel problemleri yaratmakta ve bu da doğrudan otel ve ilgili diğer turizm işletmelerinin sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesine yansımaktadır.

Bütün bunlar ise acentalar tarafından yönlendirilen turistlerin müşteri memnuniyetinin beklenenin altında kalmasına ve orta ve uzun vadede acentaların ve dolayısıyla turizm işletmelerinin müşteri kaybına neden olmaktadır

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan Saha Araştırması ile, Acentalara, İşletmelerin sunmuş olduğu hizmet kalitesi hakkında daha kapsamlı bir bilgi ağı oluşturulacaktır.

Oluşturulan veritabanıyla kurulacak Akreditasyon Sistemi’nin temel amacı ise, seyahat acentalarının, müşteri memnuniyeti ve devamlılığı adına tedarikçi seçiminde en doğru işletmeleri belirlemesine yardımcı olmak ve bölgedeki işletmelere hizmet kalitesini yükseltmek için teşvik unsuru oluşturmaktır.