Ekonomistler Platformu, T.C. Nişantaşı Üniversitesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ortaklığı ve Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği ile yürütülen “Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” projesi kapsamında “Turizm Sektöründe Kayıtdışı İstihdam ve Bölgesel İstihdam Değerlendirme Raporu” yayınlandı.

 

İşgücü piyasası ülkelerin ekonomilerinde temel değişkenlerden biri olarak yer almaktadır.
İşgücüne katılım oranı, istihdam oranı, işgücü niteliği, işgücü yaş ortalaması gibi başlıklar altında ekonomiye olan katkısı belirlenen işgücü piyasası, her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de değişiklikler göstermektedir. Özellikle işsizlik oranının çift hanelere ulaşması sonrasında istihdam da yaşanan sıkıntılar, Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almaya başlamıştır. Genel olarak Türk işgücü piyasasında istihdama katılım oranı düşük, istihdam oranı düşük ve işsizlik oranı yüksektir. İşgücü kalitesine bakıldığında ise genç nüfusun yoğunlukta olduğu, buna rağmen yeterli niteliklere sahip olmadığı görülmektedir.

 

Türkiye işgücü piyasasında istihdamın temel sürükleyicileri incelendiğinde ise turizm sektörü ön plana çıkmaktadır. Sektörün doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratması işgücü piyasasını diğer sektörlerden daha fazla etkilemektedir. Turizm sektörünün bölgesel katkıları dikkate alındığında ise turizm çeşitliliğinden kaynaklı olarak neredeyse bütün bölgelere katkı sağladığı görülmektedir. Bu bölgeler içerisinde özellikle de TR32 bölgesi, yaz ve kültür turizmi başta olmak üzere çeşitli ana ve alt turizm sektörlerini barındırıyor olması nedeniyle bölge istihdamına diğer bölgelere kıyasla ekstra bir katkı sağlamaktadır. Çünkü genel iş yapısı ve bölgenin yaz turizmi etrafında şekillenmesi diğer sektörlerin turizmden doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini göstermektedir.

 

Turizm, ülke istihdamını pozitif yönde etkilemesinin yanı sıra sektörün yapısından kaynaklı olarak işgücünü olumsuz da etkilemektedir. Sektörün genel olarak dönemsel işçi çalıştırıyor olması, turizmde kayıt dışı çalışma oranlarında artışa sebep olabilmektedir. Turizmdeki kayıt dışı istihdam sorunu dönemsellikten kaynaklı olarak, denetimlerin kolay yapılamamasına neden olmakta ve kayıt dışı istihdama yönelenlerin tespit edilmesini zorlaştırmaktadır.

Raporun pdf versiyonunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

kayitli_1