Ekonomistler Platformu, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme performansı yakalayabilmesi için 2000 yılından bu yana araştırma ve uygulamalı olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu süreçte kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve özel kurumlar ile birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde kurumların çalışmalarını daha profesyonel bir çizgide yürütebilmeleri, planlama-uygulama-izleme aşamalarında daha etkin çalışabilmeleri, özel girişimcilerin de yine aynı çerçeveyi baz alarak sürdürülebilir bir iş planı içerisinde hareket etmelerini desteklemek üzere Proje ve Girişimcilik Akademisi’ni kurmuştur.

Proje ve Girişimcilik Akademisi çalışmalarını 2016-2017 çalışma döneminde üç ana alanda sürdürecektir.

  • Proje Geliştirme ve Finansmanı Eğitimleri: Türkiye’de kurumların proje geliştirme, yönetme ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesi adına Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti çeşitli alanlarda programlar uygulamaktadır. Bu programlar Avrupa Birliği, Bakanlıklar ve Kalkınma Ajansları tarafından da finansal olarak desteklenmektedir.
  • Girişimcilik Geliştirme ve Finansmanı Eğitimleri: Türkiye ekonomisi için en önemli gelişme alanlarından biri genç ve dinamik nüfusun sahip olduğu bilgi ve deneyimin katma değere dönüştürülebilmesidir. Bu çerçevede KOSGEB ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere birçok kurum girişimciliğin geliştirilmesine yönelik olarak eğitim, destek ve finansal kaynak sunmaktadır. Bu çerçevede Ekonomistler Platformu, KOSGEB tarafından geliştirilen girişimcilik eğitimi modüllerini, Ekonomistler Platformu destekçilerinden SOLA UNITAS tarafından geliştirilen Girişimci Destek Eğitimi modülü ile birleştirerek, girişimcilere destek sunmaya çalışmaktadır.
  • Mentörlük Hizmetleri: Ekonomistler Platformu tarafından sunulan eğitim programları, eğitimlerin başarıya ulaşması için eğitim sonrası destek hizmetleriyle de devam etmektedir. Bu kapsamda proje geliştirme ve finansmanına ilişkin yönlendirme ve mentörlük hizmeti sunulmakta, girişimciler için de yine Ekonomistler Platformu gönüllüleri tarafından mentörlük desteği verilmektedir.

Ekonomistler Platformu Proje ve Girişimcilik Akademisi bünyesinde yürütülen tüm eğitim ve mentörlük programları kar amacı güdülmeden gerçekleştirilmekte, kamu kurumları (KOSGEB, Kalkınma Ajansları vs.) ve AB desteği ile gerçekleştirilen eğitim programları ise tamamen ücretsiz sunulmaktadır.