Yeni Dönemin Satır Araları

Gökhan Ezgin, Ekonomistler Platformu İcra Kurulu Üyesi

Uzun süredir yakaladığı ekonomik ve siyasi istikrarı sayesinde tüm dünyanın dikkatle takip ettiği bir ekonomi haline Türkiye, yeni bir döneme başlıyor. Yeni sürecin iki ana temel gündem maddesi var. Bu gündem maddeleri, tüm partilerin programlarında yer alan yeni bir anayasa ile ekonomideki kazanımları daha ileriye götürecek yeni bir ekonomi anlayışı olacak.

 

Türkiye’nin önünde yeni bir anayasa yapmak hedefi var. Seçim döneminde tüm partiler ülkemizin yeni bir anayasaya duyduğu ihtiyacı dillendirdiler. Türkiye’nin demokrasi yürüyüşünü, yeni bir anayasa ile taçlandırması bu amaçla da insan haklarına saygılı ve özgürlükleri daha da genişleten, tüm Türkiye’yi kucaklayan bir anayasaya acilen gündeme taşıması gerekiyor. Çünkü ekonomik gelişme denen kavram, demokrasi olmadan süreklilik kazanmaz.

İşte bu yüzden Türkiye’deki demokrasi kültürünün, yeni anayasa ile sağlamlaştırılması, ekonomide daha ileriyi hedefleyen Türkiye’nin önünü açacaktır.

Ekonomi gündemi oldukça seyretse orta ve uzun vadede yapılacaklar son derece açık. Türkiye 2001 krizinden sonra uyguladığı ekonomik modelle istikrarı sağladı. Şimdi bu modelin kazanımları çerçevesinde, bir sonraki modele acil olarak geçmek zorunda.

Ekonomi nasıl olsa iyi gidiyor diye zaman kaybetmemek gerekiyor çünkü dünya ekonomilerinin çok kaygan bir zeminden geçtiği bir dönemdeyiz.

Bu dönemde önceki on yıldan farklı, ihracat ve üretim odaklı ekonomi politikalarına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü ancak bu şekilde, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yakalayabilir, istihdam olanakları genişletebilir, işsizliği düşürebilir, Türkiye ekonomisinin kırılgan noktası olan cari açık problemini sorun olmaktan çıkarabiliriz.

Bizim daha geniş ölçekte ve vizyoner bir bakış açısıyla Türkiye’nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak üretim odaklı bir bakış açısını ülkemizin tüm politikalarının başına koymamız gerekiyor.

İhracatta rekabetçi olmamız için hem makro reformları ve hem de ikinci ve üçüncü nesil reformların bitmesini bekliyoruz.

Türkiye’nin geleneksel sektörlerinde ileri teknoloji ve yeni sektörlerde sıfırdan yatırım alması gerekiyor. Bu yatırımları mümkün kılacak şartları oluşması için teşvik mekanizması da uyumlu olmalı.

 

Yabancı sermaye girişinin yavaşladığı bir dönemden geçtiğimizi de burada ek olarak ifade etmek gerek. Dış dünyadaki koşulların bozulmasının, gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerini yavaşlattığını kabul ediyoruz, ama Türkiye’nin buna rağmen daha fazla yabancı sermayeyi çekmesi gerektiğine de inanıyoruz.

En iyi geciktirici sprey resmi satış sitesidir.Geciktirici ürünlerini indirimde alabilirsiniz.