30.09.2015

DIŞ TİCARET EÇIĞI YÜZDE 40 GERİLEDİ

Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 39,8 azalarak 4 milyar 886 milyon dolara indi.

Türkiye’nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 11 milyar 65 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 18,2 azalarak 15 milyar 951 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 39,8 azalarak 8 milyar 111 milyon dolardan 4 milyar 886 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı böylece altı ayın en düşük seviyesine inmiş oldu.

Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos’ta 45,24 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Ağustos ayında yüzde 58,4 iken, 2015 Ağustos ayında yüzde 69,4’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre  ihracat 2015 yılı Ağustos ayında, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 11 milyar 65 milyon dolar, ithalat yüzde 18,2 azalarak 15 milyar 951 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre  2015 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,6 artarken, ithalat yüzde 9,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise  2015 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3, ithalat yüzde 18,3 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 3,4 azaldı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Ağustos ayında yüzde 44,3 iken, 2015 Ağustos ayında yüzde 44 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 3,4 azalarak 4 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Ağustos ayında 1 milyar 47 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (825 milyon dolar), Irak (720 milyon dolar) ve ABD (518 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Ağustos ayında 1 milyar 962 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 843 milyon dolar), Rusya (1 milyar 554 milyon dolar) ve İtalya (828 milyon dolar) izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 29,3’tür.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 14,1 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2015 Ağustos ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 43,4’tür.

http://www.dunya.com/ekonomi/dis-ticaret/dis-ticaret-acigi-agustosta-yuzde-40-geriledi-276057h.htm

TÜRKİYE’NİN REKABET DÜZEYİ 6 SIRA BİRDEN GERİLEDİ

Türkiye, Küresel Rekabet Düzeyi raporunda 140 ülke arasında altı basamak gerileyerek 51. sıraya düştü. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her yıl yayınlanan “Küresel Rekabet Raporu”nda, 2015-2016 döneminde makroekonomik ortam ve kurumsal yapılanmadaki bozulma sonucu 140 ülke arasında altı basamak gerileyerek 51. sıraya düştü.

İsviçre’de yerleşik olan WEF, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ile çalışmalarını ortak yürüttüğü Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını açıkladı.

Raporda, Türkiye’nin 2014 itibarıyla satın alma gücü paritesine göre 806,1 milyar dolarlık GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 10 bin 482 dolarlık gelir düzeyine işaret edilerek, Türkiye’nin GSYİH’sinin dünya toplamında yüzde 1,40’lık paya sahip olduğu belirtildi.

2015-2016 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye 140 ülke arasında 51. sırada yer aldı. Türkiye bir önceki yıl 144 ülke arasında 45’inci, ondan önceki yıl ise 148 ülke arasında ise 44. sırada konumlanmıştı.

Hassas siyasi dönem özel sektör yatırımlarını yavaşlattı 

Geçen yıl olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin içinde bulunan bileşenler arasında Türkiye’nin en iyi performansı 16. sırada yerini koruyan pazar büyüklüğü kaleminde görüldü.

Bu yıl en ağır düşüş kurumsal yapılanma endeksinde olurken Türkiye bu 140 ülke arasında 75. sırada yer aldı.

Rapora göre ülkedeki hassas siyasi dönem ile jeopolitik çatışmaların birleşmesi sonucunda oluşan belirsizlik ortamı, Türkiye’nin kalkınmasında ciddi rolü olan özel sektör yatırımlarının ve özellikle uluslararası yatırımların yavaşlamasına sebep oldu.

Rapora göre yatırımların yavaşlamasında yüksek enflasyonun yarattığı belirsizlik ve yerel finansal sektöre duyulan güven ile bu sektörün etkinliğindeki düşüş de rol oynadı.

Türkiye’nin rekabetçilik sıralamasında yaşadığı düşüşte, makroekonomik ortamın bozulmasının da rol oynadığı ifade edildi.

Hindistan rekabette atağa kalktı 

Rapora göre, rekabet gücü sıralamasında bu yıl dikkate alınan 140 ülke arasında İsviçre yeniden ilk sırayı aldı. İkincilik ve üçüncülük ise aynı kalarak sırasıyla Singapur ve ABD arasında paylaşıldı.

Dünyanın en büyük gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bazıları rekabet gücünün artırılması konusunda güçlüklerle karşılaşmaya devam etti.

Suudi Arabistan 25’inci, Türkiye 51’inci, Brezilya 75’inci sırada olurken bu ülkeler sıralamada düşüş gösterdi. Hindistan ise listedeki beş yıllık düşüşün ardından 16 basamak birden yükselerek 55.

http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomi-diger/turkiyenin-rekabet-duzeyi-6-sira-birden-geriledi-276056h.htm