Değerli okurlar 11.09.2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı yayımlanan resmi gazete ile hayatımıza giren çok sayıda vergi düzenlemesini içeren 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanun’un ödenemeyen prim ve vergi borçlarını yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerine yakından bakmaya devam ediyorum.

Özellikle finansman sıkıntısı çeken esnaf ve KOBİ’lerimizin bu zamana kadar 100 milyar TL olarak açıklanan ödeyemediği prim ve vergi borçlarını yeniden yapılandırılması bu kanunun en ilgi ile beklenen tarafı olmuştur. Tabii bu Kanun ile gerçekleşmesi beklenen vergi tahsilatının da merkezi bütçeyi de olumlu etkileyeceği şüphesizdir. Öyle ki güncel haberlerde bütçe dengesinde gelir fazlası oluştuğuna ilişkin haberler çıkmaya devam ederken, Maliye Bakanlığı’nın da yaptığı basın duyuruları konuya açıklık getirmeye gayret ettiğini görmekteyiz.

Öte taraftan, ilgili Kanun’un kapsamına yapılandırmaya dâhil edilmeyen, mükelleflerin taraf olduğu dava, uzlaşma veya inceleme aşamasında olan kamu borçlarının, Kanun’un popülaritesinde biraz olsun gerileme yaşandığını da belirtmek gerekir.

Peki, genel hatları ile neler kapsama dahil diye bakacak olursak;

  • 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
  • 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
  • 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
  • Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

Buraya dikkat etmek gerekir, yeniden yapılandırma kapsamına alının vergi aslı ve vergi cezaları üzerinde herhangi bir azalma ve/veya silme işlemi yapılmamaktadır. Yalnız, vergi aslı ve cezasına yürütülen gecikme zammı ve faizi kaldırılıp aynı vadede Yİ-ÜFE faizi yürütülmektedir. Bu durum özetle işin içinden çıkılmaz bir hale gelen durumu çözmeye yardımcı bir ip uzatmaktadır.

Mükelleflerin, kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması için 30 Kasım 2014 tarihine kadar kamu idarelerine yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Bu yolla mükelleflerin tercihine göre, yeniden hesaplanan ve yapılandırılan borç tutarının peşin veya taksitle ödeyebilir. Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullanan mükellefler, ilk taksitini Aralık 2014’den başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde, en çok 18 eşit taksitte 36 ay vade ile ödeyebilecektir. Fakat bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı tamamen kaybedilmektedir.

Sonuç olarak, ülkemizde ekonomik sıkıntı yaşayan KOBİ, esnafımız ve sanatkârlarımızın sorunlarına çözüm olarak sunulan Kanun’un meyvelerini her kesimin toplamasını arzu ediyorum.

Bu Kanun’un KOBİ, esnafımız ve sanatkârlarımızın bu bayrama mutlu bir şekilde girebilmelerini sağlamasını umut ediyorum.

Arek Ferahyan

Ekonomistler Platformu Başkan Yardımcısı