Ekonomistler Platformu, T.C. Nişantaşı Üniversitesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ortaklığı ve Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği ile yürütülen “Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” projesi kapsamında “Avrupa Birliği Kayıtlı İstihdamın Arttırılması İyi Uygulamalar Raporu” yayınlandı.

 

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomi, dünya genelinde gelişmekte olan ekonomiler tarafından ele alınan son konulardır. Kayıt dışı istihdam özetle, yasadışı olarak bireylerin sağlık sigortası, sosyal güvenlik, asgari ücret gibi temel işçi hakları olmaksızın istihdam edilmesidir. Kayıt dışı istihdam hem kayıt dışı hem de resmi ekonomilerde gerçekleşebilmektedir. Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı işletmeler nedeniyle hükümet yönetimi altına girmeyen ve işletme yöntemleri bakımından hükümet kurallarından herhangi birine uymayan işletmelerden oluşmaktadır. Dünya genelinde ülkeler ekonomilerini resmileştirmek suretiyle kazançlar elde etmektedirler. Bununla birlikte, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu konuya daha fazla yoğunlaşmalı ve kayıt dışı istihdamı ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak için daha iyi politikalar oluşturmalıdır. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomiyi azaltma politikaları açısından, birçok ülke sorunu çözmek için yenilikçi girişimler başlatmıştır.

Avrupa Birliği, kayıt dışı çalışmayı azaltmak için bünyesinde çeşitli yöntemlerin uygulandığı iki strateji uygulamıştır.

• Caydırıcılık
• Geliştirilmiş tespit
• Cezalar
• Uyumluluk Sağlama
• Önleme
• Kayıt dışı çalışmayı yasal hale getirme
• Tutum değiştirme

Uluslararası Çalışma Örgütü (2014a) de, kayıt dışı ekonomiyi resmi bir ekonomiye dönüştürmek için takip edilebilecek bir dizi politika başlatmıştır. Politikalar aşağıdaki gibidir:

1. Kaliteli istihdam yaratma:
a. İstihdam öncesi makro-ekonomik ve sektörel politikalar.
2. Yönetim, sürdürülebilir işletmeler ve üretkenlik.
a. Çalışma koşulları ve iş denetimi.
b. Sürdürülebilir işletmeler için uygun bir ortamın teşvik edilmesi.
c. Finansmana erişim.
d. Becerigeliştirme.
3. Organizasyon, temsil ve sosyal diyalog.
4. Yerel kalkınma stratejileri, kooperati er ve sosyal ekonomi.
5. Eşitliği teşvik etme ve ayrımcılık sorununun üzerine eğilme.
6. Sosyal Korumayı Genişletme

Raporun pdf versiyonunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

rapor_2