Yeni Kabine ve ekonomi yönetiminin açıklanması üzerine Ekonomistler Platformu tarafından bir açıklama yapıldı.

“Ekonomi Yönetimi, küresel şartlar ve günün gerçeklerini dikkate alarak acil eylem planları hazırlamalı!”

Ekonomistler Platformu, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı yeni kabineyi değerlendirdi. Yapılan açıklamada Ekonomistler Platformu Başkanı Dr. Oğuz Demir şunları kaydetti.

“Küresel ekonomik ve siyasal gelişmeler ve bunlara ek olarak Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları, son 3 yıldır Türkiye ekonomisinin üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattı. Bu dönemde özellikle büyüme performansı düşerken, işsizlik, cari açık gibi Türkiye ekonomisinin gerçek sorunları derinleşti. Bugün açıklanan kabinenin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne, küresel şartları ve günün gerçeklerini dikkate alarak acilen eylem planlarını yaparak, kısa ve uzun vadeli çözümlere odaklanması gerekiyor. Bir yanda bölgemizde artan tansiyon ve siyasi sorunlar makro ölçekte temkinli bir politika geliştirilmesi ihtiyacını yaratıyor. Diğer yanda ise ekonominin biriken mikro düzeydeki yapısal sorunları duruyor. Ekonomi yönetiminin bütün bu gerçeklerin farkında olarak hareket etmesi en büyük beklentimizdir.”

Dr. Oğuz Demir, özellikle gelir adaleti, genç nüfus ve işsizlik konularının öncelikli olarak ele alınması gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi:

“64. Hükümetin acilen odaklanması gereken konu gelir dağılımındaki adaletsizliğini azaltacak ve ülkemizin en önemli kaynağı olan genç nüfusun ekonomideki üretkenliğini arttıracak eğitim, istihdam gibi alanlarda uzun vadeli eylem planlarını acilen geliştirmesi gerekiyor. Bu noktada Ekonomistler Platformu olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız.”