Proje Eğitimlerimiz Başlıyor

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Ekonomistler Platformu düzenlediği eğitimlere bir yenisini daha ekliyor ve “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitim programını başlatıyor.

Son Başvuru Tarihi: 25 Kasım 2015

PCM Nedir?

Proje Döngüsü Yönetimi bir proje fikrinin, hedef, risk ve faaliyetlerini, şeffaf ve analitik bir şekilde özetleyen, “Mantıksal çerçeve yaklaşımı” temeline dayanan, yöntem ve sistematik bütünüdür. Analiz ve Planlama evrelerinden oluşarak proje sürecinin sağlıklı ve gerçekçi kurgulanmasına yardımcı olmaktadır.

Proje Hazırlama Eğitimi Neden Önemli?

Hem işletmeler hem de kişisel girişimlerin önündeki en büyük engel finansman ihtiyacının sağlanmasıdır. Başarılı olabilecek birçok iş fikri uygun finansman kaynaklarının bulunamaması sebebiyle hayata geçememektedir. Ülkemizde Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Mali Yardım Programları kapsamında hibeler vermektedir. Avrupa Birliği’nin 2014-2020 için ayırmış olduğu hibe, 1 Trilyon Euro`nun üzerindedir. Diğer yandan Türkiye’nin 26 bölgesinde kurulmuş olan Kalkınma Ajansları da kendi faaliyet alanları dahilinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yüksek meblağlı hibe sağlayacak mali destek programlarını sürekli yayınlamaktadır.  Kalkınma Bakanlığı bütçesi 2015 yılında 1.9 Milyar TL`ye ulaşmış ve bu doğrultuda hibe olanakları da toplam bütçe ile paralel olarak artırılmıştır.

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinde katılımcıların proje başvuru evraklarını doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurabilmeleri için eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimlerde genellikle teorik bilginin yanı sıra katılımcıların gerçekleştirdikleri grup çalışmaları vasıtasıyla proje dokümanlarının eğitimcinin yardımı ile doldurulması gerçekleştirilecektir.

      Proje Hazırlama ve Uygulama Semineri Programı Konuları:  

 • Proje Felsefesi ve Fikri Üretme Süreci
  • Proje geliştirme ve planlama
  • Proje yönetim metodolojisi
  • Proje stratejisi
  • Hedef, faaliyet, zaman ve kaynak planlaması
 • Proje Mantığına Giriş
  • Mevcut durum-problem analizi
  • Hedef analizi
  • Paydaş analizi
  • Strateji analizi
 • Planlama – Mantıksal Çerçeve Formatı
  • Müdahale mantığı
   • Genel hedef
   • Özel hedef
   • Beklenen sonuçlar
   • Faaliyetler
  • Başarı göstergeleri
  • Doğrulama kaynakları
  • Varsayımlar
 • Bütçeleme
 • Başvuru Formu Analizi
 • Bütçeleme
 • Başvuru Formu Analizi
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemleri
 • Türkiye’de AB ve Kalkınma Ajansı Fonları ve Hibeler
  • Fon ve hibe olanaklarının sunumu
  • Mevcut dönem ve gelecek dönem çağrılarının tanıtımı
 • Örnek Projelerin Genel ve Detaylı Analizi
  • Atölye çalışmaları
   • Eğitim sonu projelerin teslimi ve değerlendirilmesi

Eğitimle İlgili Bilgiler

Eğitimler, Ekonomistler Platformu Genel Koordinatörü Fırat POLAT ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Proje Koordinatörü İbrahim H. ELBAŞI tarafından verilecektir.

Eğitimler, 28-29 Kasım, 5-6 Aralık tarihlerinde 10:00 – 16:00 saatleri arasında, 4 gün boyunca devam edecek ve toplam 24 saat sürecektir. Eğitimler, Ekonomistler Platformu merkez ofisinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Katılım Ücreti

Katılım ücreti 750 TL’dir.

*Grup olarak gerçekleştirilecek katılımlarda (3 ve üzeri kişi sayısında) %15 indirim yapılacaktır.

*02.11.2015 tarihine kadar gerçekleştirilecek olan erken kayıtlarda % 10 indirim yapılacaktır.

*Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine %10 indirim yapılacaktır.

*Katılımcılar, uygulanacak olan indirimlerin sadece birinden faydalanılabilecektir.

*Fiyatlara KDV dahil değildir. Fatura isteyen kurumlardan eğitim ücretine ek olarak %18 KDV alınacaktır.

*Fatura talep etmeyen kişi ve kurumlara makbuz kesilecektir.

Eğitim programı başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.