2004 Yılı Faaliyet Raporu

OCAK
14 Ocak: 2. EDK Toplantısı – Rekabet Kurumu
           •   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
           •   Türkiye Kalkınma Bankası (TKB)
           •    Rekabet Kurumu (RK)
           •   Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
           •   T.C. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
           •   Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
           •   Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK)
           •   Türk Demokrasi Vakfı (TDV)
           •   Ekonomistler Platformu (EP)


15 Ocak: Toplantı: Lojistik Üs Olarak Türkiye-İstanbul Bilgi Üniversitesi
           •   Çetin Nuhoğlu, Uluslararası  Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
19 Ocak: Yılın Konuğu, Ekonomi Bürokratı ve Ekonomisti Anketi Sonuçlarının Açıklanması
           •   Yılın Konuğu: Dr. Kemal Derviş, İstanbul Milletvekili
           •   Yılın Ekonomi Bürokratı: Süreyya Serdengeçti, Merkez Bankası Başkanı ve Tuncer Kayalar, Dış Ticaret Müsteşarı
           •   Yılın Ekonomisti: Prof. Dr. Daron Acemoğlu, MIT
26 Ocak: Toplantı: Çin İşkencesi –  İstanbul Bilgi Üniversitesi
           •   Umut Oran, TGSD Başkanı

ŞUBAT
18 Şubat: Toplantı: Türkiye Markası ve Turquality Vizyonu –  İstanbul Bilgi Üniversitesi
           •   Süleyman Orakçıoğlu, İTKİB Başkanı
22 Şubat: Kayseri Ziyareti
26 Şubat: Hazine Müsteşarı İbrahim H. Çanakçı ile Görüşme
26 Şubat: 3. EDK Toplantısı – Dış Ticaret Müsteşarlığı
           •   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
           •   T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
           •   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
           •   Rekabet Kurumu (RK)
           •   Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
           •   Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
           •   T.C. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
           •   Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV)
           •   Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
           •   Türk Demokrasi Vakfı (TDV)
           •   Ekonomistler Platformu
28 Şubat: II. Danışma Kurulu Toplantısı
29 Şubat: Eskişehir Ziyareti

MART
5 Mart: Bursa Ziyareti
6 Mart: Adana Ziyareti
6 Mart: İzmir Ziyareti
7 Mart: Kayseri Ziyareti
10 Mart: 4. EDK Toplantısı – Maliye Bakanlığı
           •   Maliye Bakanlığı
           •   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
           •   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
           •   Rekabet Kurumu (RK)
           •   Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
           •   Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
           •   T.C. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
           •    Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV)
           •   Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK)
           •   Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
           •   Türkiye Sanayici İşadamları Derneği (TÜSİAD)
           •   Türk Demokrasi Vakfı (TDV)
           •   Ekonomistler Platformu
12 Mart:  Toplantı: “TL’den Sıfır Atılması” –Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği Toplantı Salonu
           •   Burak Karapınar, Ekonomistler Platformu Para ve Bankacılık Bölümü Koordinatörü
           •   Şükrü Binay, TC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı
14 Mart: Isparta Ziyareti
14 Mart: Konya Ziyareti
16 Mart: Edirne Ziyareti
17 Mart:”Topluma Katkı, Geleceğe Destek Projesi” Basın Toplantısı
19 Mart: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Eskişehir Toplantısı – Anadolu Üniversitesi
           •   Tuna Bekleviç, Ekonomistler Platformu Başkanı
           •   Nasuh Mahruki: AKUT Yönetim Kurulu Başkanı
19 Mart: Eskişehir Temasları
           •   Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Belediye Başkanı
           •   Prof. Dr. Güneş N. Berberoğlu, Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı
           •   Prof. Dr. İlyas Şıklar, Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisİ
           •   Prof. Dr. Fazıl Tekin, Osmangazi Üniversitesi İİBF Dekanı
           •   Doç. Dr. Kerim Banar, Anadolu Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı
20 Mart: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Kütahya Toplantısı -Dumlupınar Üniversitesi
           •   Tuna Bekleviç, Ekonomistler Platformu Başkanı
           •   Nasuh Mahruki, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı
21 Mart: Toplantı, Anadolu Buluşması., Dumlupınar Üniversitesi
24 Mart: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Kayseri Toplantısı – Erciyes Üniversitesi
           •   Tuna Bekleviç, Ekonomistler Platformu Başkanı
           •   Nasuh Mahruki: AKUT Yönetim Kurulu Başkanı
24 Mart: Kayseri Temasları
           •   Nihat Canpolat, Kayseri Valisi
           •   Mustafa Çapar, Kayseri Sanayi Odası Başkanı
           •   Şaban Solmaz, Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili
           •   Erdal Çınar, KOSGEB Merkez Müdürü
           •   Prof. Dr Asuman Akdoğan, Erciyes Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı
           •   Doç. Dr. Faik Bilgili, Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
           •   Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özdeveci, Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
24 Mart: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Sakarya Toplantısı – Sakarya Üniversitesi
           •   Göksel Akman, Ekonomistler Platformu Üye Geliştirme Komitesi Koordinatörü
           •   Murat Yeşildere, Egon Zehnder Türkiye Başkan Yardımcısı
25 Mart: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı – Adana Toplantısı – Çukurova Üniversitesi
           •   Tuna Bekleviç, Ekonomistler Platformu Başkanı
           •   M. Serdar Sarıgül, Filiz Gıda-Barilla Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
           •   Prof. Dr. Nejat Erk, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi
25 Mart: Adana Temasları
           •   Prof. Dr. Serap Çabuk, Çukurova Üniversitesi İİBF Dekanı
           •   Prof.Dr.Mahir Fisunoğlu, Çukurova Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı
25 Mart: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-İzmir Toplantısı – Dokuz Eylül Üniversitesi
           •   Göksel Akman, Ekonomistler Platformu Üye Geliştirme Komitesi Koordinatörü
           •   Murat Yeşildere, Egon Zehnder Türkiye Başkan Yardımcısı
30 Mart: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Elazığ Toplantısı – Fırat Üniversitesi
           •   Tuna Bekleviç, Ekonomistler Platformu Başkanı
           •   Süleyman Orakçıoğlu, İTKİB Başkanı
30 Mart: Elazığ Temasları
           •   Kadir Koçdemir, Elazığ Valisi
           •   Prof. Dr. Ali Feyzi Bir, Fırat Üniversitesi Rektörü
           •   Suat Öztürk, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
31 Mart: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Kars Toplantısı – Kafkas Üniversitesi
           •   Tuna Bekleviç, Ekonomistler Platformu Başkanı
           •   Nasuh Mahruki: AKUT Yönetim Kurulu Başkanı
31 Mart: Kars Temasları
           •   Nevzat Turhan, Kars Valisi
           •   Prof. Dr. Necati Kaya, Kafkas Üniversitesi Rektörü
           •   Ali Güvensoy, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
31 Mart: Kağızman YIBO Ziyareti

NİSAN
01 Nisan: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Erzurum Toplantısı-Atatürk Üniversitesi
           •   Tuna Bekleviç, Ekonomistler Platformu Başkanı
           •   Nasuh Mahruki: AKUT Yönetim Kurulu Başkanı
01 Nisan:  Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Isparta Toplantısı-Süleyman Demirel Üniversitesi
           •   Tuna Bekleviç, Ekonomistler Platformu Başkanı
           •   Murat Yeşildere, Egon Zehnder Türkiye Başkan Yardımcısı
05 Nisan: Ekonomistler Bülteni yayın hayatına geri döndü.
06 Nisan: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-New York Toplantısı- New York Türk Evi
           •   Tuna Bekleviç, Ekonomistler Platformu Başkanı
06  Nisan:  Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Çanakkale Toplantısı- 18 Mart Çanakkale Üniversitesi – Biga İİBF
           •   Emre Balıca: Ekonomistler Platformu Bursa İl Koordinatörü
           •   Doç Dr. Ufuk Başoğlu: Öğretim Üyesi, Uludağ Üniversitesi
07 Nisan:  Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Kahramanmaraş Toplantısı – Sütçü İmam Üniversitesi
           •   Adnan Hacıbebekoğlu: Ekonomistler Platformu Kayseri İl Koordinatörü
13 Nisan: Anadolu’nun Genç Liderleri Programı-Konya Toplantısı-Selçuk Üniversitesi
           •   Tuna Bekleviç, Ekonomistler Platformu Başkanı
           •   Nasuh Mahruki: AKUT Yönetim Kurulu Başkanı
14 Nisan: Beşinci EDK Toplantısı- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ankara
           •   Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
           •   Maliye Bakanlığı
           •   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
           •   Hazine Müsteşarlığı
           •   Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
           •   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
           •   Rekabet Kurumu (RK)
           •   T.C. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
           •   Türkiye Kalkınma Bankası
           •   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
           •    Türkiye Sanayici İşadamları Derneği (TÜSİAD)
           •   Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
           •   Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV)
           •   Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK)
           •   Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
           •   Ekonomistler Platformu
22 Nisan: Beşinci Ekonomi Politikaları Zirvesi- Millenium UN Plaza- New York
           •   Ali Babacan: Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı
           •   Süreyya Serdengeçti: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
           •   Prof. Dr. Dani Rodrik: Öğretim Üyesi, Harvard Üniversitesi
           •   Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Öğretim Üyesi, MIT
           •   Domingo Cavallo: Arjantin Eski Ekonomi Bakanı
           •   William F. Maloney: Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler Bas Ekonomisti
           •   Tuna Bekleviç: Ekonomistler Platformu Başkanı
26 Nisan: Washington DC Temasları
           •   William A. Niskanen: CATO Institute Yönetim Kurulu Başkanı
           •   Bridgette G. Wagner: Heritage Foundation, Coalition Relations Director
           •   Clyde V. Prestowitz, Jr. : Economic Strategy Institute Başkanı
27 Nisan:  Washington DC Temasları
           •   Jim Specht: Deputy Chief of Congressman Jerry Lewis
           •   Abdullah Akyüz: TUSİAD-US Temsilcisi
           •   Laith Kubba: National Endowment for Democracy, Senior Program Officer For The Middle East
           •   Nick Nadal: Center for International Private Enterprise, Senior Program Officer For The Middle East and North Africa

MAYIS
05 Mayıs Forum Istanbul-Açılış Konuşması
           •   Tuna Bekleviç: Ekonomistler Platformu Başkanı
12 Mayıs Altıncı EDK Toplantısı- Türk Demokrasi Vakfı-Ankara
           •   Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
           •   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
           •   Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
           •   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
           •   T.C. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
           •   Türkiye Kalkınma Bankası
           •   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
           •   Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK)
           •   Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
           •   Türk Demokrasi Vakfı (TDV)
           •   Ekonomistler Platformu (EP)
22-23 Mayıs      Altıncı Ekonomi Politikaları Zirvesi, Kayseri
           •   Tuna Beklevic: Ekonomistler Platformu Başkanı
           •   Adem Saçan: Kayseri Vali Yardımcısı
           •   Suleyman Orakçiogulları: İTKİB Başkanı
           •   İbrahim Mirmahmutoğulları: Dizayn Grup Yönetim Kurulu Başkanı
           •   Hüsamettin Nebioğlu:  EAD Genel Müdür Yardımcısı, DTM
           •   Erdal Çınar: KOSGEB Bölge Müdürü
           •   Saadettin Erkan: Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı
           •   Mahmut Hiçyılmaz: Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi
           •   Ekrem Yener: Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
           •   Şahin Tulga: HP Türkiye Genel Müdürü
           •   Murat Yeşildere: Egonzehnder Türkiye Başkan Yardımcısı
           •   Salih Güngor: Red Ajans Yönetim Kurulu Üyesi
           •   Bahtile Tokdemir: Turkticaret.net Temsilcisi
           •   Yavuz Taner: Alara Tarım Yönetim Kurulu Başkanı
           •   M. Serdar Sarıgül: Filiz Gıda-Barilla Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü
           •   Tavit Köletavitoğlu: TYD Yüksek Danışma Kurulu Onursal Başkanı
           •   Ali Cemal Ünen: Türkiye Kalkınma Bankası Krediler Müdürü
           •   Levent Torusdağ: Halkbankası Bölge Koordinatörü
           •   Prof. Dr. Nejat Erk: Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
           •   Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu: Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı
           •   Prof. Dr. Faik Kantar: Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi
           •   Yrd. Doç Dr. Mehmet Civan: Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi
           •   Serhan Ketencioğlu: Koçlease Satış &Pazarlama Müdürü
           •   Haydar Özkan: UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
           •   Mehmet Sait Uludag: Selim Uludağ Holding Yönerim Kurulu Başkanı
           •   Ahmet Esgin: Workcube, Proje Yönetici Ortağı
           •   İsmail Çınar: Kayseri Kültür ve Turizm Daire Başkanı
           •   Mehmet Kavuşturan: Ekonomistler Platformu Adana İl Koordinatörü
           •   Ömer Faruk Demirhan: Ekonomistler Platformu Ankara İl Koordinatörü
           •   Emre Balıca: Ekonomistler Platformu Bursa İl Koordinatörü
           •   Altug Şah İpekçi: Ekonomistler Platformu Kutahya İl Koordinatörü
           •   Caner Temel: Ekonomistler Platformu Kocaeli İl Koordinatörü
           •   H. Cengiz Günay: Ekonomistler Platformu Eskisehir İl Koordinatörü
           •   Fatih Aslantürk: Ekonomistler Platformu Konya İl Koordinatörü
           •   Hakan Aktaş: Ekonomistler Platformu Manisa İl Koordinatörü
           •   Özlem Doğan: Ekonomistler Platformu Sakarya İl Koordinatörü

Önceki 2003 Faaliyet Raporu
Sonraki 2005 Faaliyet Raporu

Yazar Hakkında

Ekonomistler Platformu
Ekonomistler Platformu 684 yazı

Ekonomistler Platformu, Türkiye’de ekonomi politikaları alanında referans bir sivil toplum örgütü olmak üzere 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu yazıları da beğenebilirsiniz

Faaliyet Raporları

2008 Faaliyet Raporu

Ekonomistler Platformu 2008 yılı faaliyet raporunu aşağıdaki linkten erişilebilmektedir. 2008 Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporları 0 Yorum

2013 Faaliyet Raporu

Ekonomistler Platformu 2013 yılı Faaliyet Raporu’na aşağıda bulunan linkten ulaşılabilmektedir. Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporları 0 Yorum

2014 Faaliyet Raporu

Ekonomistler Platformu 2014 yılı Faaliyet Raporu’na aşağıda bulunan linkten ulaşılabilmektedir. Faaliyet Raporu 2014